V Harikrishna

Music Director ● Playback Singer ● Background Music


Kannada TBA
Music Director
Hindi TBA
Music Director
Kannada TBA
Music Director
Kannada TBA
Music Director
Kannada 2024
Music Director
Kannada 2023
Music Director
Kannada 2023
Music Director
Kannada 2023
Music Director
Telugu 2022
Music Director
Telugu 2022
Music Director
Hindi 2021
Background Music
Telugu 2021
Background Music
Kannada 2021
Background Music
Telugu 2021
Music Director
Kannada 2019
Playback Singer
Malayalam 2019
Music Director
Kannada 2019
Playback Singer, Music Director
Tamil 2019
Music Director
Telugu 2019
Music Director
Kannada 2019
Music Director
Kannada 2019
Music Director
Kannada 2019
Music Director
Kannada 2019
Music Director, Playback Singer
Kannada 2018
Playback Singer, Music Director
Kannada 2018
Music Director
Kannada 2017
Playback Singer, Music Director
Tamil 2017
Playback Singer, Music Director
Kannada 2017
Playback Singer, Music Director
Kannada 2017
Music Director
Kannada 2017
Music Director
Kannada 2017
Music Director
Kannada 2017
Music Director
Kannada 2016
Playback Singer, Music Director
Kannada 2016
Music Director
Kannada 2016
Playback Singer, Music Director
Kannada 2016
Playback Singer, Music Director
Kannada 2016
Music Director
Kannada 2016
Music Director
Kannada 2016
Music Director
Marathi 2016
Music Director
Kannada 2016
Music Director
Kannada 2016
Music Director
Kannada 2016
Playback Singer
Kannada 2016
Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2015
Playback Singer
Kannada 2015
Playback Singer, Lyricist, Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2015
Music Coordinator
Hindi 2015
Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2015
Playback Singer, Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2015
Playback Singer, Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2015
Playback Singer, Music Director
Kannada 2015
Music Director
Kannada 2014
Music Director
Kannada 2014
Music Director, Playback Singer
Kannada 2014
Music Director
Kannada 2014
Lyricist, Playback Singer, Music Director
Kannada 2014
Music Director, Playback Singer
Kannada 2014
Music Director
Kannada 2014
Music Director
Kannada 2014
Music Director
Kannada 2014
Music Director
Kannada 2013
Music Director
Kannada 2013
Playback Singer
Kannada 2013
Playback Singer
Kannada 2013
Playback Singer, Music Director
Kannada 2013
Music Director
Kannada 2013
Music Director
Kannada 2013
Playback Singer, Music Director
Kannada 2013
Music Director
Kannada 2013
Music Director
Kannada 2013
Playback Singer, Music Director
Kannada 2012
Music Director
Kannada 2012
Music Director
Kannada 2012
Music Director
Kannada 2012
Playback Singer, Music Director
Kannada 2012
Music Director
Kannada 2012
Playback Singer, Music Director
Kannada 2012
Music Director
Kannada 2012
Playback Singer, Music Director
Kannada 2012
Playback Singer, Music Director
Kannada 2011
Playback Singer, Music Director
Telugu 2011
Music Director
Kannada 2011
Playback Singer, Music Director
Kannada 2011
Music Director
Kannada 2011
Music Director
Kannada 2011
Playback Singer, Music Director
Kannada 2011
Music Director
Kannada 2011
Music Director
Kannada 2011
Music Director
Kannada 2011
Music Director
Kannada 2010
Music Director
Kannada 2010
Music Director
Kannada 2010
Music Director
Kannada 2010
Music Director
Kannada 2010
Music Director
Telugu 2010
Music Director
Kannada 2010
Playback Singer, Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2009
Music Director
Kannada 2008
Music Director
Kannada 2008
Music Director
Kannada 2008
Music Director
Kannada 2007
Music Director
Kannada 2007
Music Director
Kannada 2006
Music Director
Kannada 2023
Director
Kannada 2019
Director
Kannada 2019
Dialogue Writer, Story Writer
Kannada 2015
Producer
Telugu 2022
Director of Photography