Shankar Adhikari Ghayel

Lyricist ● Story Writer


Nepali 2014
Lyricist
Nepali 2012
Lyricist