Prakash Prabhakar

Music Director ● Playback Singer ● Lyricist


Prakash Prabhakar is an Indian music director, playback singer and lyricist. He has worked in the 2017 Marathi movie "Huntash" directed by Ankush Thakur, starring Arun Nalawade, Kishor Nandalskar, Usha Nadkarni, Vijay Chavan in the lead roles.
Marathi 2017
Music Director, Playback Singer
Marathi 2017
Lyricist, Music Director
Hindi 2017
Music Director
Hindi 2016
Playback Singer, Music Director
Hindi 2015
Music Director
Hindi 2013
Music Director
Hindi 2002
Assistant Editor