Lakshmi Mandir Cinema

Jaipur, Rajasthan, India ● Single Screen

Company: Lakshmi Mandir Cinema

Address: Sahakar Marg, Lalkothi, Jaipur 302015, Rajasthan

Phone: +91-141-2741504

Theatre Rating
Based on 0 users