INOX: Ansal Royal Plaza

Jodhpur, Rajasthan, India