Poornima Shrestha

Playback Singer


Uttarakhandi 2015
Playback Singer
Bhojpuri 2013
Playback Singer
Hindi 1998
Playback Singer
Hindi 1998
Playback Singer
Hindi 1998
Playback Singer
Telugu 1998
Playback Singer
Hindi 1997
Playback Singer
Hindi 1997
Playback Singer
Hindi 1997
Playback Singer
Hindi 1997
Playback Singer
Hindi 1997
Playback Singer
Hindi 1996
Playback Singer
Hindi 1996
Playback Singer
Hindi 1996
Playback Singer
Hindi 1996
Playback Singer
Hindi 1996
Playback Singer
Hindi 1995
Playback Singer
Hindi 1995
Playback Singer
Hindi 1995
Playback Singer
Hindi 1994
Playback Singer
Hindi 1994
Playback Singer
Hindi 1993
Playback Singer
Gujarati 1987
Playback Singer
Hindi 1982
Playback Singer
Hindi 1980
Playback Singer
Hindi 1978
Playback Singer
Hindi 1977
Playback Singer
Hindi 1972
Playback Singer