Manav Shrotriya

Sound Designer ● Assistant Sound Re-recording Mixer


Hindi 2016
Assistant Sound Re-recording Mixer
Hindi 2012
Sound Designer