Madhukar Anand

Music Director ● Playback Singer ● Lyricist


Hindi TBA
Music Director
Bhojpuri TBA
Music Director
Bhojpuri TBA
Music Director
Bhojpuri TBA
Music Director
Bhojpuri 2017
Music Director
Bhojpuri 2017
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2017
Music Director
Bhojpuri 2017
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2017
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2017
Music Director
Bhojpuri 2017
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2017
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2017
Music Director
Bhojpuri 2016
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2016
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2016
Music Director
Bhojpuri 2015
Playback Singer
Bhojpuri 2015
Playback Singer, Music Director
Bhojpuri 2015
Music Director
Bhojpuri 2015
Playback Singer, Music Director
Bhojpuri 2015
Music Director
Bhojpuri 2014
Music Director, Lyricist, Playback Singer
Bhojpuri 2014
Playback Singer
Bhojpuri 2014
Music Director
Bhojpuri 2014
Music Director, Playback Singer
Bhojpuri 2014
Music Director
Bhojpuri 2014
Music Director
Punjabi 2013
Music Director
Bhojpuri 2013
Music Director
Bhojpuri 2013
Music Director
Bhojpuri 2013
Music Director
Bhojpuri 2013
Music Director
Gujarati 2013
Music Director
Bhojpuri 2012
Music Director
Bhojpuri 2012
Music Director
Bhojpuri 2012
Music Director
Bhojpuri 2012
Music Director
Bhojpuri 2011
Music Director
Telugu 2004
Music Director
Kannada 2003
Music Director