Basant Raj Samal

Lyricist ● Screenplay Writer ● Story Writer


Oriya TBA
Lyricist
Oriya 2016
Lyricist
Oriya 2016
Lyricist
Oriya 2015
Lyricist
Oriya 2013
Lyricist
Oriya 2013
Lyricist
Oriya 2013
Lyricist
Oriya 2012
Lyricist, Playback Singer
Telugu 2012
Lyricist
Oriya 2011
Lyricist
Oriya 2011
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 2009
Lyricist
Oriya 2009
Lyricist
Oriya 2009
Lyricist
Oriya 2008
Lyricist
Oriya 2008
Lyricist
Oriya TBA
Screenplay Writer
Oriya 2016
Dialogue Writer
Oriya 2013
Story Writer
Oriya 2011
Screenplay Writer